OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 

1/ Martina Kožušníková, Měchnov 13, 257 26 Divišov, IČ 63633931, zapsána v živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu Benešov (č.j. ŽÚ/5061/2016/3)pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sweetmarket.cz (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00056340. Správce zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo

   

  2/ Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

   Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

   3/ Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

   4/ Zpracování osobních údajů je prováděno společností Martinou Kožušníkovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

     

    • Poskytovatel služby webareal, provozované společností Bohemiasoft s.r.o., sídlem Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice
    • Poskytovatel služby Uloženka, provozované společností Uloženka s.r.o., sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
    • Poskytovatel služby Zásilkovna, provozované společností Zásilkovna s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
    • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
    • Poskytovatel platební brány ComGate, provozované společností ComGate Payments, a.s., sídlem Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7
    • Softwarová společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava
    • Petra Zouplnová, Lomová 304/9, 103 00 Praha-Kolovraty (vedení účetnictví)
    • Provozovatel služby Seznam Zboží.cz, obchodní společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00
    • Provozovatel služby Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín.
    • Společnost Smartsupp.com, s.r.o, Milady Horákové 13, 602 00 Brno
    • Provozovatel služby Sklik, obchodní společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00

    Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

     

    5/ Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese   info@sweet-market.cz

    6/ Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.modrakuchyne.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

     • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
     • základní funkčnosti webových stránek

      

     a/ Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

     b/ Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče.

     c/ Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

     d/ Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

     • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

       

      7/ Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

       • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
       • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
       • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
       • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
       • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
       • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
       • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
       • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
       • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

        

       Kontaktní adresa: Martina Kožušníková, Měchnov 13, 25726 Divišov

       Telefon: +420 724 090 459, E-mail: info@sweet-market.cz

       Vytvořeno systémem www.webareal.cz

       MGY4YjE4M