S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné podmínky platí pro nákupy, dodávky a reklamace zboží z internetového obchodu

www.sweetmarket.cz

provozovaného Martinou Kožušníkovou, IČO 63633931 (dále jen prodávající)

 

Zboží

Zboží dělíme na kategorie:

  • - suché (trvanlivé) potraviny
  • - čerstvé potraviny
  • - nepotravinářské zboží (především porcelán a keramika)
  • - vína a nápoje

 

Každá položka má své specifikace (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost…), které jsou uvedeny na obalu výrobku.


Z hlediska záručních podmínek jde o 2 základní kategorie:
a. suché (není třeba skladovat ve speciálních podmínkách) – trvanlivost se pohybuje od 5 měsíců do 2 let někdy i více – např. konzervy, olivový olej, těstoviny, víno…
b. čerstvé (v drtivé většině případů je potřeba výrobky uchovávat v rozmezí teploty 4–8 st. Celsia a po celou dobu přepravy neporušit tzv. řetězec chladu). Jedná se především o sýry. Pro tyto výrobky nejsou vhodné některé druhy dopravy, o výběru vhodnédopravy je kupující informován v kategorii zboží. Kupující je povinen skladovat zboží dle podmínek uvedených na obalu. V případě nedodržení této podmínky nebude brán na jakékoliv reklamace zřetel.

Ceny
Prodávající prodává zboží za nabídkové ceny včetně daně z přidané hodnoty. Uzavřením objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s cenou. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ceny jednotlivých výrobků můžou být sníženy na základě objednaných objemů.
Ceny jsou platné, není-li uzavřena zvláštní dohoda, v Kč, v místě odběru, se zákonným DPH. Dopravné a balné jsou účtovány zvlášť včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny u potvrzených objednávek z dřívější doby, jejichž realizace nastává s odstupem 1 měsíce a více podle vzniklých změn dovozních cen a výkyvů měny. Přesáhne-li toto zvýšení 5% dohodnuté ceny má kupující právo smlouvu vypovědět.

Množstevní jednotky
U každého výrobku je uvedena minimální množstevní jednotka, kterou lze odebrat.

Objednávkový systém
Objednávku kupující provádí prostřednictvím internetového obchodu www.food-market.cz.

Do objednávkového systému vstupuje buď jako nepřihlášený uživatel nebo formou přihlášení na webových stránkách pod přiděleným uživatelským jménem a heslem. Přístup obdrží kupující na základě registrace do systému následně e-mailem. V momentě uskutečnění objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení o přijetí objednávky a její rekapitulaci. Následně je informován o stavu zpracování objednávky.

Termíny dodání
Zpravidla jsou objednávky vyřizovány do 3 pracovních dnů. Zákazník je informován mailem případně telefonicky o stavu vyřízení objednávky.

Tato lhůta neplatí pro zboží „na objednávku“. Termín dodání pro toto zboží je vždy uveden v detailu produktu.
Při osobním odběru na výdejních místech (Uloženka, Zásilkovna) je nutné vyčkat e-mailu s výzvou k odběru.
Při využití služeb smluvního dopravce je objednávka doručena v rozmezí 2 až 4 pracovních dnů.

V případě objednávek nadstandardního charakteru (speciální zboží, velké množství atd.) je termín dodávky předem konzultován telefonicky nebo e-mailem.

Potvrzení objednávky
V momentě odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem zprávu, která potvrzuje přijetí objednávky ke zpracování. Na případné chybějící zboží oproti objednávce bude kupující upozorněn. Tento okamžik se považuje za vznik smlouvy na dodávku zboží v potvrzeném rozsahu.

Faktura a dodací list
Spolu se zbožím je odeslána také faktura za objednané zboží. Fakturu je na požádání možné nevkládat do zásilky ke zboží a bude zaslána e-mailem.

Platba
Kupující může platit za zboží následujícími způsoby:

a. online kreditní kartou nebo bankovním převodem

Tento způsob platby se uskuteční při odeslání on line objednávky, následně kupující obdrží potvrzení mailem o uskutečněné objednávce a provedené platbě.

b. běžným bankovním převodem

Jako variabilní symbol pro platbu použijte číslo objednávky. Zboží bude rezervováno po dobu 5 pracovních dnů. Pokud nebude platba převedena na náš účet do 5 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

c. dobírkou
Při dodání zboží smluvím přepravcem je možné platit hotově při převzetí zboží. K celkové částce za zboží je účtován poplatek za dobírku dle ceníku přepravce.

Stanovení způsobu placení je nedílnou součástí potvrzení objednávky.

U objednávek nižších než 300,- Kč s DPH (hodnota zboží) může prodejce z důvodu častého nepřebírání zboží (objednávky realizované dětmi) požadovat platbu předem.


Storno objednávky
V případě, že se kupující z jakýchkoliv důvodů rozhodne objednávku stornovat, musí o tom bezodkladně informovat prodávajícího. Objednávku je možné stornovat telefonicky (požadujeme dodatečné zaslání potvrzujícího e-mailu) nebo e-mailem. Pokud je objednávka stornována nejpozději do 12 hodin od jejího dokončení a odeslání prodávajícímu, nevztahují se na ni žádné storno poplatky. V případě storna objednávky po uplynutí této lhůty je kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 30% hodnoty zboží a náklady na dopravu (dle zvoleného způsobu dopravy).
V případě odmítnutí převzetí zboží nebo nevyzvednutí zboží bez důvodu na straně kupujícího je kupující povinen uhradit 30% z hodnoty zboží a náklady na dopravu (dle zvoleného způsobu dopravy). Se zbožím je prodávající poté oprávněn naložit podle své úvahy k zabránění vzniku dalších škod.

Vlastnické právo
Strany si výslovně smluvily, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny. Za úplné zaplacení kupní ceny se považuje úhrada kupní ceny včetně DPH předáním hotovosti prodávajícímu. Při bankovním převodu se považuje zaplacení až po přijmutí platby bankou prodávajícího.
Odchylně od úpravy obchodního zákoníku si strany sjednávají, že třetí osoby nenabývají vlastnické právo v případě, kdy prodávající dosud není vlastníkem prodávaného zboží a předá toto zboží třetím osobám.
Za tím účelem je povinen kupující v případě, že z jakýchkoliv důvodů předá dosud nezaplacené výrobky prodávajícího třetím osobám, uvést písemně, že není vlastníkem dodávaného zboží. Třetí osoba tak musí vědět, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje. Třetí osoba nemůže nabýt v takovém případě vlastnictví zboží a je povinna strpět jeho odebrání v případě jeho nezaplacení v prodloužené lhůtě určené firmou. Kupující ve vztahu k prodávajícímu nese veškeré důsledky odebrání zboží třetím osobám, zejména z hlediska možných přerušení provozu, náhrady škody, bezpečnosti práce apod. Kupující se rovněž stává ručitelem vedle prodávajícího v případě, že třetí osoba uplatní náhradu.
Současně v případě, že zboží prodávajícího, které dosud nebylo zaplaceno, předá kupující třetí osobě, postupuje svou pohledávku vůči třetí osobě za toto zboží okamžikem uplynutí dodatečné lhůty stanovené prodávajícím podle předchozích ustanovení prodávajícímu, která je oprávněna uplatnit požadavek na úhradu přímo u třetí osoby.

Reklamace

a. opožděná dodávka
Pokud k opožděné dodávce dojde z těchto důvodů:
- havárie vozidla přepravce
- složité klimatické a povětrnostní podmínky (sníh apod.)
nenese prodávající odpovědnost za zpoždění dodávky. Avšak pokud k opožděné dodávce dojde z důvodu špatné organizace logistiky přepravce, nese prodávající odpovědnost za zpoždění a v případě opakujícího se případu nabídne kupujícímu kompenzaci.

b. chybějící zboží
Prodávající upřednostňuje dodržení termínu dodávky před kompletním vykrytím objednávky. Z tohoto důvodu může ve výjimečných případech dojít k částečnému nevykrytí objednávky v některých položkách z důvodu nevykrytí objednávky výrobcem. Prodávající bude vždy na skutečnost o nevykrytí objednávky informován telefonicky a zároveň e-mailem. V případě, že chybějící zboží bude důvodem ke stornování objednávky i po výše uvedené lhůtě, nebudou kupujícímu účtovány žádné poplatky. Objednávka bude v tomto případě odeslána až po vyjádření kupujícího .


c. vadné zboží
Vzhledem k charakteru potravinářského zboží se kupujícímu doporučuje obdržené zboží sensoricky a kvalitativně posoudit na místě. Pokud zboží z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje (jiné množství, jiné balení, jiný výrobek než objednaný, jiná kvalita, jiné datum expirace….) je povinen o tom neprodleně informovat odpovědného zástupce prodávajícího (tentýž nebo následující den po dodání). V případě vracení zboží je nutné sepsat reklamační list s uvedením všech zjištěných skutečností. Na základě uznaného reklamačního listu bude kupujícímu vrácena celá částka reklamovaného zboží.

 

Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený shora v předchozím odstavci tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s  ustanovením čl. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho převzetí Zboží vrátit, a to bez udání důvodů. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující na své náklady vrací Zboží prodávajícímu způsobem zvoleným kupujícím. Způsob doručení bude prodávajícímu oznámen před odesláním Zboží. Zboží musí být vráceno do 3 (tří) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží vrátí.

  3. Pro vyloučení všech pochybností a nejasností kupující bere na vědomí, že v případě vracení Zboží podle tohoto článku je z hlediska vrácení Kupní ceny zboží kupujícímu rozhodná Kupní cena, kterou kupující uhradil v okamžiku úhrady Kupní ceny vraceného Zboží.

  4. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti kupujícího, která pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatnění práv kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží (reklamace vadného zboží).

  5. Do doby převzetí Zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající Kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím.

  6. Je-li společně se Zbožím kupujícímu poskytnut i dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.Vyšší moc
Události vyšší moci, podmínky vzniklé v rámci pracovních sporů a nepředvídatelných událostí, které dodávku zřejmě ztěžují nebo znemožňují (např. požár, poruchy strojů a zařízení, nedostatek energií a surovin, měnové a obchodněpolitické události a obecné zásahy vyšší moci, poškození dopravních cest atd.) přičemž je lhostejno, zda tyto události ovlivnily nás nebo naše dodavatele, nám dávají právo prodloužit termín dodávky o dobu, odpovídající těmto vlivům.
V případě těchto nepředvídaných událostí, pakliže mohou významně změnit hospodářský význam nebo způsobilost účelu dodávky, máme právo, i když to nebylo předem písemně dohodnuto, od smlouvy částečně nebo zcela odstoupit.

Podklady
Podklady všeho druhu, které kupujícímu prodávající dodá, jako např. vzorky, obchodní nabídky, certifikáty apod. zůstávají v jeho vlastnictví a nesmějí být poskytnuty resp. zpřístupněny třetí osobě bez souhlasu prodávajícího.

Příslušné právo
Pro všechny smlouvy platí výhradně výklad českého práva.

kontakty

Martina Kožušníková

Adresa: Měchnov 13

PSČ: 25726 Divišov

Email: info@food-market.cz

Telefon: +420724090459

OTliN